CHCETE VE VAŠÍ FIRMĚ, TÝMU NEBO RODINĚ UMĚT POMOCI OSTATNÍM OBJEVIT SVÉ PROČ?

PŘIJĎTE NA KURZ

Interaktivní kurz, kde vás povedeme krok za krokem

Společně si projdeme krok za krokem, jak pomáhat ostatním objevit si své PROČ pomocí osvědčeného procesu Simona Sineka, který je založený na podstatě pomáhat získat jasnost, smysl a vnitřní naplnění. Vysvětlím vám celý proces a předám zkušenosti, na co si dát pozor, jak postupovat a co je klíčové při hledání PROČ ostatních. Každý už teď zná své PROČ, jen si nepoložil ty správné otázky, aby ho uměl vhodně zformulovat. Umění klást správné otázky je základem pro objevování PROČ ostatních.

Staňte se lídrem, který umí pomoci druhým objevit své PROČ. Cena za jednu osobu je 1.390,- Kč bez DPH.

Jak probíhá objevování PROČ v délce 3 hodin

 • 1
  Vaše příprava (domácí úkol) - 30 minut až 1 hodina
  Získáte texty a informace, které je nutné nastudovat před samotným kurzem, abyste měli základy o tom, co je technologie objevení osobního nebo kmenového PROČ.
 • 2
  Na kurzu jako první věc nastavíme kontext
  Kontext jakékoliv naší činnosti je rozhodující. Proto úvodní část celého programu budeme věnovat kontextu - smyslu vaší účasti.
 • 3
  Vysvětlení technologie a detailní rozbor jednotlivých rolí v procesu objevení PROČ
  Krok za krokem si projdeme jednotlivé role a celý proces objevování osobního a kmenového PROČ. Ukážeme vám rozdíly a budeme sdílet zkušenosti. Získáte vhled do toho, jak se stát dobrým posluchačem nebo facilitátorem.
 • 4
  Zkusíte si, jaké to je, když jste posluchač
  Jeden na jednoho si vyzkoušíte, jaké to je, když jste v roli posluchače. Jak aktivně naslouchat, jak klást otázky a jak si správně dělat poznámky.
 • 5
  Vyzkoušíte si, jak formulovat PROČ a JAK
  Ukážeme vám několik vzorových poznámek z osobních koučinků a vy budete mít za úkol zformulovat PROČ a JAK. Záměrem těchto cvičení nebude objevit správné jak, ale uvědomit si, jak se v této činnosti cítíte a jak jste kreativní.

Porozumíte-li svému PROČ, budete schopni jasně formulovat:

 • Co vám přináší vnitřní uspokojení.
 • Lépe pochopíte, co vás motivuje k jednání, při němž se projevuje to nejlepší, co ve vás je.
 • Získáte „referenční bod“ pro veškeré své aktivity.
 • Stanete se zdrojem něčeho většího, než jste vy sami.
 • Získáte svobodu bytí a svobodu jednání.
 • Budete činit kvalitnější rozhodnutí, ať se týkají vaší firmy, pracovní kariéry nebo osobního života.
 • Dokážete motivovat druhé, aby od vás nakoupili, aby s vámi spolupracovali nebo se k vám připojili v jiném záměru.
 • Už nikdy nebudete muset hrát loterii a řídit se instinktivním rozhodnutím vzešlým z důvodů, jimž plně nerozumíte.

Technologie PROČ je nástrojem, který vnese světlo do oblastí nehmatatelných hodnot. Z abstraktního učiní konkrétní. Použijete-li koncept správně, můžete ho využít při přijímání nových pracovníků, tvorbě strategií nebo pro jasnější marketingovou či interní komunikaci. PROČ vám pomůže vytvořit vizi, která bude druhé inspirovat. PROČ vás povede tak, abyste v životě jednali smysluplně a cílevědomě.

Mít jasno ve své PROČ, disciplínu v JAK a konzistentnost v CO vám poskytne kontextový framework k vašemu způsobu bytí a jednání. Získáte posilňující kontext, který napsal váš život. Kontext, který vám poskytne možnost být něčím větším, než jste vy sami, jasnost, sílu a moc, schopnosti a klid na duší. 

Můžete dále svým životem procházet v nestálé honbě za příležitostmi a zákazníky v naději, že se něco ujme. Nebo můžete procházet životem cílevědomě – znát své PROČ a to, kdo jste skutečně sám pro sebe a pro druhé.

Zaměstnanec

který chce objevit své PROČ, aby obnovil a posílil svou chuť do práce a napojil se na PROČ firmy.

Podnikatel

který chce dokázat světu, v čem je jeho podnikání unikátní.

Tým

který chce objevit týmové PROČ za účelem zjištění konkrétního přínosu pro organizaci.

Organizace

která chce objevit PROČ na základě identifikace nejlepších prvků již existující kultury.

Co navíc ke kurzu získáte?

Nejtěžší není objevit vaše PROČ, protože to už každý z nás v podstatě zná, jen si nepoložil správné otázky, aby měl vhled sám do sebe a vedl ten správný rozhovor pro jeho objevení. To nejtěžší a nejdůležitější je uvést své PROČ do praxe. Na kurzu získáte zkušenosti s úspěchy a neúspěchy ostatních se zaváděním svého PROČ do praxe. 

Získáte návod a postup v češtině, jak můžete druhým pomáhat objevovat jejich PROČ v dalších činnostech, které dělají nebo chtějí dělat. Budete schopni objevovat kolektivní PROČ ve vašem týmu a pomáhat svým kolegům nebo klientům v objevování jejich PROČ, které jim poskytne svobodu bytí a svobodu jednání.