Proč koncept PROČ nestačí

Zlatý kruh

Simon Sinek zaujal celý svět se svým vědeckým objevem způsobu, jak komunikují inspirativní lídři. Z jeho práce se ukázalo, že tito lídři jsou součástí a zdrojem něčeho většího, než jsou oni sami a při komunikaci s druhými inspirují svým nebo kolektivním PROČ, aby mohli říct JAK a nakonec vysvětlit, CO bude potřeba dělat. Tento objev nakreslil do tzv. Zlatého kruhu.

Lidé nekupují to, co děláte, ale proč to děláte. Simon Sinek

 

Začněte s PROČ

Proč na tom záleží? Simon ve svých knihách a přednáškách odhaluje, jak funguje náš mozek. Poukazuje na to, že pokud komunikujeme nejdříve své PROČ, tak nás tato konverzace inspiruje a vede k akci. 

Ve své knize OBJEVTE SVÉ PROČ (Jan Melvil Publishing 2018) píše:

Vnější sekce Zlatého kruhu – CO – odpovídá vnější části mozku – neokortexu neboli mozkové kůře. Tato část mozku má na starost racionální a analytické myšlení. Pomáhá nám chápat fakta a údaje, vlastnosti a přínosy. Má také na starost řeč.

Dvě střední sekce Zlatého kruhu – PROČ a JAK – odpovídají střední části mozku. Limbický systém má na starost naše chování a rozhodování. A také naše pocity, jako je důvěra a loajalita. Ale na rozdíl od mozkové kůry nemá schopnost ovlivňovat řeč. Právě odtud pocházejí naše vnitřní pocity, nikoli z břicha. Jsou to pocity ohledně rozhodnutí, která jsme „museli“ udělat, ale těžko se nám vysvětlují. 

Na našem workshopu OBJEV SVÉ PROČ objevíte nejen své proč, ale podíváte se na to, kdo jste skutečně.

Proč vaše PROČ nestačí?

Ve své praxi pomáhám lidem objevit svou identitu a pocit vlastní hodnoty, aby mohli být lídry a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti. Často se jedná o lídry, obchodníky nebo podnikatele, kteří každý den komunikují s druhými a uvědomují si, že jim něco nefunguje, i když znají své PROČ, které sdílí nejen ve svém pracovním, ale i osobním životě. Na základě těchto empirických poznatků jsem dospěl k názoru, že:

Kdo jste ve skutečnosti je mnohem důležitější než to, CO děláte, JAK to děláte, a dokonce i PROČ to děláte.

Každý z nás je jedinečný a má svou identitu, která určuje, kdo jsme skutečně. Lidé si mohou kupovat vaše PROČ, ale vždy upřednostní nákup od někoho, komu důvěřují. Jinými slovy KDO bude důležitější než PROČ.

Důvěra je silnější než PROČ

Simon Sinek má pravdu, že lidé nekupují, co děláte, ale proč to děláte. Proto je vždy tak důležité při komunikaci sami se sebou a s ostatními začít s PROČ. Dříve než začnete s PROČ si vyberte, kdo při komunikaci s druhými budete. Jinými slovy si vyberte svou identitu, která povede vás i ostatní k dosažení záměru, aby si lidé koupili nebo vás následovali. Lidé mohou kupovat a následovat vaše PROČ, ale vždy upřednostní někoho, komu důvěřují. Dají přednost „KDO“ před „PROČ“.

Vaše identita a způsob vašeho bytí rozhodne, zda lidé koupí vaše PROČ.

Váš způsob bytí

Když píši o způsobu bytí tak tím myslím vše, co se s vámi v daném okamžiku děje vnitřně. Jsou to vaše myšlenky, postoje, vzpomínky, emoce, nálada, vnitřní tělesné pocity, duševní stav, přesvědčení. Váš způsob bytí ovlivní váš způsob jednání a tím i výsledky, kterých dosáhnete. Jinými slovy záleží na tom, kdo jste skutečně sami pro sebe a pro ostatní. Váš pocit vlastní hodnoty a vaše identita bude mít největší vliv na vaši schopnost bytí lídrem a efektivního uplatňování leadershipu.