CHCETE OBJEVIT SVÉ PROČ V SOUKROMÍ BEZ OSTATNÍCH LIDÍ?

OBJEDNEJTE SI OSOBNÍ KOUČINK V DÉLCE 1,5 AŽ 2 HODINY

Individuální koučink, kde vás povedeme krok za krokem při objevení vašeho osobního PROČ

Společně objevíme vaše PROČ pomocí osvědčeného procesu Simona Sineka, který je založený na podstatě pomáhat získat jasnost, smysl a vnitřní naplnění. Společně objevíme vaše PROČ prostřednictvím vysvětlení základů pro hledání PROČ, promyšlených otázek, sdílení osobních příběhů. Každé objeví své PROČ, tomu dávám své slovo.

Cena za individuální objevení vaše osobního PROČ je 3690,- Kč bez DPH.

Jak probíhá objevení vašeho PROČ v délce 1,5 až 2 hodin

 • 1
  Dohodneme si spolu termín a místo
  Najdeme datum, čas a místo, kde společně setkáme, abychom měli tiché a nerušené prostředí, kde se budete cítit bezpečně a uvolněně.
 • 2
  Vaše příprava (domácí úkol) - 15 - 30 minut
  Pošlu vám požadavky, co vše si budete muset připravit sami doma. Získáte doporučení a otázky, na které bude potřeba odpovědět.
 • 3
  Nastavení kontextu - 10 minut
  Nastavíme kontext naší společné práce, protože na kontext je rozhodující.
 • 4
  Vyprávění vašich příběhů a identifikace témat - 1 až 1,5 hodiny
  Vaše osobní PROČ se skryto ve ve vašem osobním příběhu. Budete mi vyprávět vaše klíčové osobní příběhy, které na vás měli největší vliv. Budu vám aktivně naslouchat a zjistím všechny zlatá vlákna, která se spojují ve vaše PROČ. Záměrnými otázkami objevíme kdo jste a jaké je vaše PROČ.
 • 5
  Zformulujeme vaše PROČ do jedné věty - 5 minut
  PROČ vyjadřuje náš smysl, vyšší cíl či přesvědčení. Jednoduchost nikdy není snadná. Formulace vašeho proč do jedné věty si bude vyžadovat vás čas a intelektuální úsilí.
 • 6
  Stanovíme vaše JAK a CO - 30 minut
  Vaše JAK jsou vaše silné stránky, které jsou schovány ve vašem životním příběhu. JAK je chování, pomocí něhož uvádíme své PROČ do života. Naše CO jsou hmatatelným projevem našeho PROČ, je to naše každodenní práce.

Porozumíte-li svému PROČ, budete schopni jasně formulovat:

 • Co vám přináší vnitřní uspokojení.
 • Lépe pochopíte, co vás motivuje k jednání, při němž se projevuje to nejlepší, co ve vás je.
 • Získáte „referenční bod“ pro veškeré své aktivity.
 • Stanete se zdrojem něčeho většího, než jste vy sami.
 • Získáte svobodu bytí a svobodu jednání.
 • Budete činit kvalitnější rozhodnutí, ať se týkají vaší firmy, pracovní kariéry nebo osobního života.
 • Dokážete motivovat druhé, aby od vás nakoupili, aby s vámi spolupracovali nebo se k vám připojili v jiném záměru.
 • Už nikdy nebudete muset hrát loterii a řídit se instinktivním rozhodnutím vzešlým z důvodů, jimž plně nerozumíte.

Technologie PROČ je nástrojem, který vnese světlo do oblastí nehmatatelných hodnot. Z abstraktního učiní konkrétní. Použijete-li koncept správně, můžete ho využít při přijímání nových pracovníků, tvorbě strategií nebo pro jasnější marketingovou či interní komunikaci. PROČ vám pomůže vytvořit vizi, která bude druhé inspirovat. PROČ vás povede tak, abyste v životě jednali smysluplně a cílevědomě.

Mít jasno ve své PROČ, disciplínu v JAK a konzistentnost v CO vám poskytne kontextový framework k vašemu způsobu bytí a jednání. Získáte posilňující kontext, který napsal váš život. Kontext, který vám poskytne možnost být něčím větším, než jste vy sami, jasnost, sílu a moc, schopnosti a klid na duší. 

Cena za individuální objevení vaše osobního PROČ je 3690,- Kč bez DPH.

Můžete dále svým životem procházet v nestálé honbě za příležitostmi a zákazníky v naději, že se něco ujme. Nebo můžete procházet životem cílevědomě – znát své PROČ a to, kdo jste skutečně sám pro sebe a pro druhé.

Zaměstnanec

který chce objevit své PROČ, aby obnovil a posílil svou chuť do práce a napojil se na PROČ firmy.

Podnikatel

který chce dokázat světu, v čem je jeho podnikání unikátní.

Tým

který chce objevit týmové PROČ za účelem zjištění konkrétního přínosu pro organizaci.

Organizace

která chce objevit PROČ na základě identifikace nejlepších prvků již existující kultury.

Co navíc z koučinku získáte?

Nejtěžší není objevit své PROČ, protože to už každý z nás v podstatě zná, jen si nepoložil správné otázky, aby měl vhled sám do sebe a vedl ten správný rozhovor pro jeho objevení. To nejtěžší a nejdůležitější je uvést své PROČ do praxe. Proto získáte svého „buddyho“ (kolegu), se kterým si můžete dát závazek, inspirovat se a vzájemně se držet za slovo při efektivním uplatňování vašeho osobního leadershipu zavádění PROČ do praxe.

Získáte návod a postup v češtině, jak si můžete objevovat své PROČ v dalších činnostech, které děláte nebo chcete dělat. Budete schopni objevovat kolektivní PROČ ve vašem týmu a pomáhat svým kolegům nebo klientům v objevování jejich PROČ, které jim poskytne svobodu bytí a svobodu jednání.

Cena za individuální objevení vaše osobního PROČ je 3690,- Kč bez DPH.