OBJEVOVÁNÍ KMENOVÉHO PROČ

OBJEVTE PROČ VAŠEHO TÝMU, ABYSTE POMOCÍ SLOV MOHLI FORMULOVAT DŮVOD VAŠÍ EXISTENCE, SVOU VIZI, POSLÁNÍ ČI VYŠŠÍ CÍL

Profesionálně vedený workshop pro objevení PROČ celé vaší organizace

Najít člověka, který do vaší firmy zapadne, je jedna věc, ale skutečným uměním je zajistit, aby každý člověk pracoval ve vaší firmě na takových pozicích, kde uplatní to nejlepší, co v něm je. Objevení vašeho kmenového PROČ vám pomůže s tím, kde se daný člověk uplatní nejlépe a kde bude mít pocit, že přispívá tak, že ho to inspiruje. 

Facilitátor je člověk, který musí být nezaujatý a objektivní. Musí si udržet odstup a umět na věci pohlížet z širší perspektivy. Ideální je někdo, kdo nepatří k dlouhodobému vedení firmy. Jinými slovy, někdy vědět méně znamená více. Nezaujatý facilitátor také bude proces víc vést a méně se do něj sám zapojovat. 

Někdy není možné pozvat cizího člověka. Proto byla napsána kniha OBJEVTE SVÉ PROČ, kde najdete kompletní návod. Mohu vám tohoto člověka připravit a vytrénovat, aby mohl vést váš interní firemní kmenový workshop.

Facilitátor musí být schopen organizovat čas a logistiku, umět aktivně naslouchat a vyvozovat souvislosti mezi různými diskuzními příspěvky. Měl by umět vytvořit bezpečné prostředí, kde lidé bez ohledu na pozici ve firmě budou ochotni sdílet své nápady a příběhy.

Jak probíhá objevení kmenového PROČ v délce 3 až 4 hodin

 • 1
  Dohodneme si spolu termín a místo
  Najdeme datum, čas a místo, kde společně setkáme, abychom měli tiché a nerušené prostředí, kde se každý účastník bude cítit bezpečně a uvolněně.
 • 2
  Vaše příprava (domácí úkol) - 30 minut až 1 hodina
  Pošlu vám požadavky, co vše si budete muset připravit sami doma. Získáte doporučení a ukázky příprav ostatních, kteří si již objevili své kmenové (firemní) PROČ.
 • 3
  Nastavení kontextu - 30 minut
  Nastavíme kontext naší společné práce, protože kontext je rozhodující.
 • 4
  Vyprávění vašich příběhů a identifikace témat - 2 hodiny
  Vaše kmenové PROČ je skryto v příběhu vaší firmy a důvodu jejího vzniku. Budete vyprávět vaše klíčové osobní příběhy, které na vás měli ve vaší společnosti největší vliv. Záměrnými otázkami objevíte kdo jste a jaké je vaše kmenové PROČ.
 • 5
  Zformulujete vaše PROČ do jedné věty - 15 až 30 minut
  PROČ vyjadřuje váš smysl, vyšší cíl či přesvědčení. Jednoduchost nikdy není snadná. Formulace vašeho proč do jedné věty si bude vyžadovat vás čas a intelektuální úsilí.
 • 6
  Stanovíme vaše JAK a CO - 30 až 45 minut
  Vaše JAK jsou vaše silné stránky, které jsou schovány ve vašem firemním příběhu. JAK je chování, pomocí něhož uvádíte vaše PROČ do života. Vaše CO jsou hmatatelným projevem vašeho PROČ, je to vaše každodenní práce.

Porozumíte-li svému PROČ, budete schopni jasně formulovat:

 • Co vám přináší vnitřní uspokojení.
 • Lépe pochopíte, co vás motivuje k jednání, při němž se projevuje to nejlepší, co ve vás je.
 • Získáte „referenční bod“ pro veškeré své aktivity.
 • Stanete se zdrojem něčeho většího, než jste vy sami.
 • Získáte svobodu bytí a svobodu jednání.
 • Budete činit kvalitnější rozhodnutí, ať se týkají vaší firmy, pracovní kariéry nebo osobního života.
 • Dokážete motivovat druhé, aby od vás nakoupili, aby s vámi spolupracovali nebo se k vám připojili v jiném záměru.
 • Už nikdy nebudete muset hrát loterii a řídit se instinktivním rozhodnutím vzešlým z důvodů, jimž plně nerozumíte.

Technologie PROČ je nástrojem, který vnese světlo do oblastí nehmatatelných hodnot. Z abstraktního učiní konkrétní. Použijete-li koncept správně, můžete ho využít při přijímání nových pracovníků, tvorbě strategií nebo pro jasnější marketingovou či interní komunikaci. PROČ vám pomůže vytvořit vizi, která bude druhé inspirovat. PROČ vás povede tak, abyste v životě jednali smysluplně a cílevědomě.